OGŁOSZENIA

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/11/2021/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

tłumaczenie na język angielski tekstu publikacji pt. Poradnik kształtowania zielonej infrastruktury w Karpatach

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Termin składania ofert: 09 listopada 2021 r., godz. 15:00

TREŚĆ ZAPYTANIA: 02/11/2021/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Centrum UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02/11/2021/LIFE na tłumaczenie na język angielski tekstu publikacji pt. Poradnik kształtowania zielonej infrastruktury w Karpatach najkorzystniejszą ofertę przedstawiła p. Małgorzata Maguszewska (biuro tłumaczeń, tłumacz przysięgły). W związku z tym realizację zamówienia będącego przedmiotem ww. zapytania powierzono pani Małgorzacie Magnuszewskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/11/2021/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Aparaty fotograficzne, kamery sportowe, lornetki, opaski monitorujące aktywność - przeznaczone na nagrody w przyrodniczym konkursie fotograficznym „Drzewo w obiektywie”

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Termin składania ofert: 09 listopada 2021 r., godz. 15:00

 TREŚĆ ZAPYTANIA: 01/11/2021/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Centrum UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/11/2021/LIFE na aparaty fotograficzne, kamery sportowe, lornetki, opaski monitorujące aktywność - przeznaczone na nagrody w przyrodniczym konkursie fotograficznym „Drzewo w obiektywie” najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ME M08 Sp. z o.o. z Jasła. W związku z tym realizację zamówienia będącego przedmiotem ww. zapytania powierzono firmie ME M08 Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE 05/10/2021/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

produkcję publikacji pt. Poradnik kształtowania zielonej infrastruktury w Karpatach

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Termin składania ofert: 03 listopada 2021 r., godz. 15:00

TREŚĆ ZAPYTANIA: 05/10/2021/LIFE

ZAPYTANIE OFERTOWE 04/10/2021/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Organizację wydarzenia kończącego Projekt. „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach”, wraz z uroczystym spotkaniem Komitetu Sterującego Projektu oraz sesją łączoną z udziałem międzynarodowego Komitetu Wdrażającego Konwencji Karpackiej.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Termin składania ofert: 04 listopada 2021 r., godz. 15:00

TREŚĆ ZAPYTANIA: 04/10/2021/LIFE

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/10/2021/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup lornetek do obserwacji przyrodniczych

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Termin składania ofert: 25 października 2021 r., godz. 15:00

TREŚĆ ZAPYTANIA: 03/10/2021/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Centrum UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, że w odpowiedzi na zapytanie nie napłynęła żadna prawidłowa oferta, zatem postępowanie zostaje unieważnione. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/10/2021/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Nasadzenia drzew w celu wzmocnienia zielonej infrastruktury w otoczeniu Zalewu w Łapanowie

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Termin składania ofert: 25 października 2021 r., godz. 15:00

TREŚĆ ZAPYTANIA: 02/10/2021/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Centrum UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02/07/2021/LIFE na wykonanie nasadzeń drzew w celu wzmocnienia zielonej infrastruktury w otoczeniu Zalewu w Łapanowie najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Oaza Zieleni Krzysztof Zdebski z Woli Wieruszyckiej. W związku z tym realizację zamówienia będącego przedmiotem ww. zapytania powierzono firmie Oaza Zieleni Krzysztof Zdebski.

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/10/2021/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Materiały przeznaczone do realizacji przyrodniczego konkursu fotograficznego „Drzewo w obiektywie” (torby ekologiczne, kalendarz ze zdjęciami konkursowymi, ramki na dyplomy)

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Termin składania ofert: 19 października 2021 r., godz. 15:00

TREŚĆ ZAPYTANIA: 01/10/2021/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Centrum UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/07/2021/LIFE na produkcję zestawu wolnostojących zewnętrznych tablic informacyjnych najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Lider Jacek Strugała z Jasła. W związku z tym realizację zamówienia będącego przedmiotem ww. zapytania powierzono firmie Lider Jacek Strugała z Jasła.

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/07/2021/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Produkcję zestawu wolnostojących zewnętrznych tablic informacyjnych

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Termin składania ofert: 28 lipca 2021 r., godz. 24:00

TREŚĆ ZAPYTANIA: 01/07/2021/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Centrum UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/07/2021/LIFE na produkcję zestawu wolnostojących zewnętrznych tablic informacyjnych najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma KMK Group z Wielunia. W związku z tym realizację zamówienia będącego przedmiotem ww. zapytania powierzono firmie KMK Group.

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/05/2021/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

produkcję ulotki informacyjnej o zielonej infrastrukturze i projekcie LIFE

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Termin składania ofert: 25 maja 2021 r., godz. 24:00

TREŚĆ ZAPYTANIA: 01/05/2021/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Centrum UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/05/2021/LIFE na produkcję ulotki informacyjnej o zielonej infrastrukturze i projekcie LIFE najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Czek.it z Bielska-Białej. W związku z tym realizację zamówienia będącego przedmiotem ww. zapytania powierzono firmie Czek.it.

ZAPYTANIE OFERTOWE 04/10/2020/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

urządzenie zieleni wokół wiaty edukacyjnej służącej do przeprowadzania lekcji terenowych oraz edukacji mieszkańców miasta Bielska-Białej.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Termin składania ofert: 04 listopada 2020 r., godz. 16:00

TREŚĆ ZAPYTANIA: 04/10/2020/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 04/10/2020/LIFE na surządzenie zieleni wokół wiaty edukacyjnej służącej do przeprowadzania lekcji terenowych oraz edukacji mieszkańców miasta Bielska-Białej najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Twój Ogrodnik Ewa Paliga z Bielska-Białej. W związku z tym realizację zamówienia będącego przedmiotem ww. zapytania powierzono firmie Twój Ogrodnik Ewa Paliga.

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/10/2020/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

urządzenie zieleni wokół wiaty edukacyjnej służącej do przeprowadzania lekcji terenowych oraz edukacji mieszkańców miasta Bielska-Białej.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Termin składania ofert: 28 października 2020 r., godz. 16:00

TREŚĆ ZAPYTANIA: 03/10/2020/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, że w wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 03/10/2020/LIFE w wymaganym terminie wpłynęły dwie oferty na kwoty przekraczające budżet przeznaczony w ww. Projekcie na ten cel. W związku z tym zapytanie ofertowe zostaje UNIEWAŻNIONE.

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/10/2020/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

sprzedaż i dostarczenie zestawu testów kuwetowych do spektrofotometrycznej analizy wód powierzchniowych

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Termin składania ofert: 16 października 2020 r., godz. 16:00

TREŚĆ ZAPYTANIA: 02/10/2020/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02/10/2020/LIFE na sprzedaż i dostarczenie zestawu testów kuwetowych do spektrofotometrycznej analizy wód powierzchniowych najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Hach-Lange Sp. z o. o. z Wrocławia. W związku z tym realizację zamówienia będącego przedmiotem ww. zapytania powierzono firmie Hach-Lange Sp. z o. o.

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/10/2020/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

sprzedaż i dostarczenie zestawu testów kuwetowych do spektrofotometrycznej analizy wód powierzchniowych

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Termin składania ofert: 08 października 2020 r., godz. 14:00

TREŚĆ ZAPYTANIA: 01/10/2020/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, że w wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 01/10/2020/LIFE w wymaganym terminie wpłynęła jedna ważna oferta. W związku z tym zapytanie ofertowe zostaje UNIEWAŻNIONE.

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/07/2020/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

produkcję krótkometrażowego (ok. 10-15 minut) filmu przyrodniczego w zakresie krajobrazu pasterskiego, polan śródleśnych i szop kamiennych będących unikatem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym Beskidu Małego.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Termin składania ofert: 29 lipca 2020 r., godz. 24:00

TREŚĆ ZAPYTANIA: 03/07/2020/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, że w wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 03/07/2020/LIFE z dnia 24 lipca 2020 roku dot. produkcji krótkometrażowego (ok. 10-15 minut) filmu przyrodniczego w zakresie krajobrazu pasterskiego, polan śródleśnych i szop kamiennych będących unikatem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym Beskidu Małego

prawidłową i najkorzystniejszą pod względem ustalonych kryteriów ofertę przedstawiła firma Nowe Studio Marcin Szendoł, 43-300 Bielsko-Biała. Oferta spełniła wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia firmie Nowe Studio Marcin Szendoł.

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/07/2020/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

produkcję krótkometrażowego (ok. 10-15 minut) filmu przyrodniczego w zakresie krajobrazu pasterskiego, polan śródleśnych i szop kamiennych będących unikatem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym Beskidu Małego.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Termin składania ofert: 23 lipca 2020 r., godz. 24:00

TREŚĆ ZAPYTANIA: 02/07/2020/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, że w wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 02/07/2020/LIFE z dnia 16 lipca 2020 roku dot. pprodukcję krótkometrażowego (ok. 10-15 minut) filmu przyrodniczego w zakresie krajobrazu pasterskiego, polan śródleśnych i szop kamiennych będących unikatem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym Beskidu Małego - w wymaganym terminie napłynęła tylko jedna ważna oferta. W związku z tym, postępowanie ofertowe zostaje UNIEWAŻNIONE. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/07/2020/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

przygotowanie tekstów merytorycznych na potrzeby publikacji broszury edukacyjnej w zakresie krajobrazu pasterskiego, polan śródleśnych i szop kamiennych będących unikatem etnograficznym Beskidu Małego – wraz ze scenariuszem lekcji edukacji regionalnej.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Termin składania ofert: 14 lipca 2020 r., godz. 24:00

TREŚĆ ZAPYTANIA: 01/07/2020/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, że w wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 01/07/2020/LIFE z dnia 8 lipca 2020 roku dot. przygotowania tekstów merytorycznych na potrzeby publikacji broszury edukacyjnej w zakresie krajobrazu pasterskiego, polan śródleśnych i szop kamiennych będących unikatem etnograficznym Beskidu Małego – wraz ze scenariuszem lekcji edukacji regionalnej

prawidłową i najkorzystniejszą pod względem ustalonych kryteriów ofertę przedstawił pan dr Janusz Łach (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego). Oferta spełniła wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia panu Januszowi Łachowi.

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/06/2020/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

wykonanie analizy problemowej zielonej infrastruktury w Gminie Łapanów w kontekście zagospodarowania przestrzennego Gminy

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Termin składania ofert: 30 czerwca 2020 r., godz. 16:00

TREŚĆ ZAPYTANIA: 03/06/2020/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, że w wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 03/06/2020/LIFE z dnia 22 czerwca 2020 roku o wykonanie analizy problemowej zielonej infrastruktury w Gminie Łapanów w kontekście zagospodarowania przestrzennego Gminy

prawidłową i najkorzystniejszą pod względem ustalonych kryteriów ofertę przedstawiła firma POLINEX ENGINEERING Sp. z o. o. z Krakowa. Oferta spełniła wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia firmie POLINEX ENGINEERING Sp. z o. o. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/06/2020/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

wykonanie i montaż – na terenie miasta Bielsko-Biała – wiaty edukacyjnej służącej do przeprowadzania lekcji terenowych oraz edukacji mieszkańców miasta Bielska-Białej.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Termin składania ofert: 24 czerwca 2020 r., godz. 16:00

TREŚĆ ZAPYTANIA: 02/06/2020/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, że w wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 02/06/2020/LIFE z dnia 18 czerwca 2020 roku o przedstawienie oferty na wykonanie i montaż – na terenie miasta Bielsko-Biała – wiaty edukacyjnej służącej do przeprowadzania lekcji terenowych oraz edukacji mieszkańców miasta Bielska-Białej

prawidłową i najkorzystniejszą pod względem ustalonych kryteriów ofertę przedstawiła firma KMK Group Monika Jurczyńska z Gaszyna, 98-300 Wieluń. Oferta spełniła wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia firmie KMK Group Monika Jurczyńska.

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/06/2020/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

wykonanie i montaż – na terenie miasta Bielsko-Biała – wiaty edukacyjnej służącej do przeprowadzania lekcji terenowych oraz edukacji mieszkańców miasta Bielska-Białej.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Termin składania ofert: 17 czerwca 2020 r., godz. 16:00

TREŚĆ ZAPYTANIA: 01/06/2020/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, że w wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 02/05/2020/LIFE w wymaganym terminie wpłynęła jedna ważna oferta. W związku z tym zapytanie ofertowe zostaje UNIEWAŻNIONE.

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/05/2020/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

przygotowanie tekstów merytorycznych na potrzeby publikacji pt. „Poradnik kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” w zakresie: ochrona i kształtowanie przestrzeni i krajobrazu.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

 TREŚĆ ZAPYTANIA: 02/05/2020/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, że w wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 02/05/2020/LIFE z dnia 04 maja 2020 roku o przedstawienie oferty na:

przygotowanie tekstów merytorycznych na potrzeby publikacji pt. „Poradnik kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” w zakresie: ochrona i kształtowanie przestrzeni i krajobrazu,

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, prawidłową i najkorzystniejszą pod względem ustalonych kryteriów ofertę przedstawiła Pani Hanna Hrehorowicz-Gaber. Oferta spełniła wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Pani Hannie Hrehorowicz-Gaber.

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/05/2020/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

przygotowanie tekstów merytorycznych na potrzeby publikacji pt. „Poradnik kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” w zakresie: ochrona przyrody, gospodarka leśna, gospodarka wodna, instytucje związane z kształtowaniem zielonej infrastruktury w Karpatach

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

TREŚĆ ZAPYTANIA: 01/05/2020/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, że w wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 01/05/2020/LIFE z dnia 04 maja 2020 roku o przedstawienie oferty na:

przygotowanie tekstów merytorycznych na potrzeby publikacji pt. „Poradnik kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” w zakresie: ochrona przyrody, gospodarka leśna, gospodarka wodna, instytucje związane z kształtowaniem zielonej infrastruktury w Karpatach

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, prawidłową i najkorzystniejszą pod względem ustalonych kryteriów ofertę przedstawiła Pani Monika Sadowska. Oferta spełniła wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Pani Monice Sadowskiej.

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/11/2019/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

organizację V posiedzenia Komitetu Sterującego projektu w 2019 r.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

TREŚĆ ZAPYTANIA: 03/11/2019/LIFE

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę przedstawiło trzech oferentów: (1) Park Hotel Diament , ul. W.Stwosza 37, 40-042 Katowice ;(2) Q Hotel Plus, ul. Wojewódzka, 40-026 Katowice oraz (3) hotel Campanile Katowice, ul. Sowińskiego 48, 40-028 Katowice.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił hotel Campanile Katowice. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i była zgodne ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia hotelowi Campanile Katowice.

KONKURS - PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA PRAC

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu o 1 miesiąc - tj. do dnia 31 października 2019 roku - terminu składania prac konkursowych w Konkursie na opracowanie studium przypadku wraz z planem działań związanych z kształtowaniem zielonej infrastruktury. Termin dotyczy wszystkich Zespołów konkursowych.

Organizator Konkursu - Centrum UNEP/GRID-Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE 24/08/2018/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

organizację szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich - Okolice Suchej Beskidzkiej (do 35 km) (województwo małopolskie).

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” (LIFE16 GIE/PL/000648).

TREŚĆ ZAPYTANIA: 24/08/2018/LIFE

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyła Wilga Sp. Z o.o. działająca jako Hotel Beskidzki Raj, siedziba ul. Przediośnie 16/23, 30-502 Kraków, adres obiektu hotelowego: Stryszawa 667, 34-205 Stryszawa/Zawoja, Przysłop, NIP: 781 - 16 - 45 - 266, REGON: 639631800. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Hotelowi Beskidzki Raj.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 22/06/2018/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

organizację szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich - Regietów, Beskid Niski (województwo małopolskie).

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” (LIFE16 GIE/PL/000648).

TREŚĆ ZAPYTANIA: 22/06/2018/LIFE

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożył Kombinat Rolny Kietrz Sp. Z o. o. Stadnina Koni Huculski, Regietów 28, 38-315 Uście Gorlickie, NIP: 748-00-04-561, REGON: 530907273, wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 4 756,00 PLN brutto. Oferta spełniła wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Kombinat Rolny Kietrz Sp. Z o. o. Stadnina Koni Huculski, Regietów 28, 38-315 Uście Gorlickie.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 21/06/2018/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

organizację szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich - okolice Kamańczy (województwo podkarpackie).

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” (LIFE16 GIE/PL/000648).

TREŚĆ ZAPYTANIA: 21/06/2018/LIFE

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę przedstawiła Fundacja Chata nad Wisłokiem, Wisłok Wielki 39, 38-543 Komańcza, NIP: 687 - 196 - 53 - 30. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Fundacji Chata nad Wisłokiem.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 20/06/2018/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup i dostawę 30 tabletów

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

TREŚĆ ZAPYTANIA: 20/06/2018/LIFE

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę przedstawiło dwóch oferentów: (1) Firma Evisoft Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 30 A, 33-100 Tarnów oraz (2) X-kom, ul. Bojemskiego 25, 43-202 Częstochowa. 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma Evisoft Sp. z o.o. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i była zgodne ze specyfikacją zapytani ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia firmie Evisoft Sp. z o.o.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 19/05/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Przygotowanie eksperckiej wypowiedzi na temat przyrodniczego znaczenia zielonej infrastruktury w polskiej części Karpat

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

TREŚĆ ZAPYTANIA: 19/05/2018/LIFE

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożył Pan Marceli Ślusarczyk, ul.Górska 21, 42-425 Kostkowice (NIP: 649-143-26-62). Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Panu Marcelemu Ślusarczykowi.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 18/05/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Przygotowanie eksperckiej wypowiedzi na temat znaczenia zielonej infrastruktury w kontekście ekonomicznych aspektów rozwoju lokalnego gmin w polskiej części Karpat w oparciu o kapitał naturalny.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” (LIFE16 GIE/PL/000648).

TREŚĆ ZAPYTANIA: 18/05/2018/LIFE

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożył Pan Zenon Tederko, ul. Komisji Edukacji Narodowej 46 m 1, 02-797 Warszawa (NIP: 951 – 130 – 70 -52). Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Panu Zenonowi Tederko.

ZAPYTANIE OFERTOWE 17/05/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Przygotowane eksperckiej wypowiedzi na temat znaczenia zielonej infrastruktury w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej regionu polskiej części Karpat.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” (LIFE16 GIE/PL/000648).

TREŚĆ ZAPYTANIA: 17/05/2018/LIFE

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyła Pani Bernadetta Zawilińska, ul. Lea 244/19, 30-133 Kraków (NIP: 678 – 132 – 93 -23). Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Pani Bernadecie Zawilińskiej.

ZAPYTANIE OFERTOWE 16/05/2018/LIFE

 

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 16/05/2018/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa niniejszym informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 16/05/2018/LIFE z dnia 18 maja 2018 roku dotyczącego:

Przygotowania eksperckiej wypowiedzi na temat przyrodniczego znaczenia zielonej infrastruktury w polskiej części Karpat. 

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” (LIFE16 GIE/PL/000648).

TREŚĆ ZAPYTANIA: 16/05/2018/LIFE

 

Oferta przedstawiona przez Oferenta (Pan Marceli Ślusarczyk, ul. Górska 21, 42-425 Kostkowice, NIP: 649-143-26-62) wpłynęła po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.

 Od decyzji Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 15/05/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

organizację szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich - Miasto Rzeszów (województwo podkarpackie), w obiekcie o standardzie obiektu czterogwiazdkowego

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” (LIFE16 GIE/PL/000648).

TREŚĆ ZAPYTANIA: 15/05/2018/LIFE

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyły Hotele Grupy Marma Sp. z o.o. Al. Pod Kasztanami 10, 35-030 Rzeszów - Hotel Hilton Garden Inn Rzeszów. Oferta spełniła wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Hotelom Grupy Marma Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/05/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Organizację II posiedzenia Komitetu Sterującego Projektu realizowanego w ramach projektu "Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach NATURA 2000 w Karpatach".

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” (LIFE16 GIE/PL/000648).

TREŚĆ ZAPYTANIA: 14/05/2018/LIFE

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożył Hotel Novotel Kraków Centrum, ul. Kościuszki 5, 30-105 Kraków. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Hotelowi Novotel Kraków Centrum.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 13/04/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Opracowanie badania zmian świadomości społecznej dotyczącej roli i znaczenia zielonej infrastruktury dla zachowania łączności ekologicznej i dla rozwoju lokalnego.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” (LIFE16 GIE/PL/000648).

TREŚĆ ZAPYTANIA: 13/04/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, iż w wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 13/04/2018/LIFE z dnia 10 kwietnia 2018 roku o przedstawienie oferty na:

Opracowanie badania zmian świadomości społecznej dotyczącej roli i znaczenia zielonej infrastruktury dla zachowania łączności ekologicznej i dla rozwoju lokalnego.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę przedstawiła EWA CISŁO EC - COACHING - SZKOLENIA - TERAPIA, 32-091 Pielgrzymowice, ul. Rodzinna 6. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia EWA CISŁO EC - COACHING - SZKOLENIA - TERAPIA.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 12/03/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

przygotowanie materiałów filmowych na temat zielonej infrastruktury w polskiej części Karpat.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” (LIFE16 GIE/PL/000648).

TREŚĆ ZAPYTANIA: 12/03/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, iż w wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 12/03/2018/LIFE z dnia 29 marca 2018 roku o przedstawienie oferty na:

przygotowanie materiałów filmowych na temat zielonej infrastruktury w polskiej części Karpat.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyła firma TOV PRODUCTION Michał Wiślicki (NIP: 7010245801). Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia firmie TOV PRODUCTION Michał Wiślicki (NIP: 7010245801).

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/03/2018/LIFE

 

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

organizację szkolenia dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Lokalizacja: Ustrzyki Górne i okolica (województwo podkarpackie).

TREŚĆ ZAPYTANIA: 11/03/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, iż w wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 11/03/2018/LIFE z dnia 2 marca 2018 roku o przedstawienie oferty na:

organizację szkolenia dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich realizowanego w ramach projektu "Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach NATURA 2000 w Karpatach".

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyła ZPC Skórka Spółka Jawna, ul. Daszyńskiego 2/8, 38-500 Sanok, Ustrzyki Górne 1A . Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia ZPC Skórka Spółka Jawna, ul. Daszyńskiego 2/8, 38-500 Sanok.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 10/03/2018/LIFE

 

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

organizację szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz
Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Lokalizacja: Miasto Rzeszów (województwo podkarpackie), w obiekcie o standardzie obiektu czterogwiazdkowego.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 10/03/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, iż w wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 10/03/2018/LIFE z dnia 1 marca 2018 roku o przedstawienie oferty na:

organizację szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich realizowanego w ramach projektu "Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach NATURA 2000 w Karpatach".

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyły Hotele Grupy Arma Sp. z o.o., Al. Pod Kasztanami 10, 35-030 Rzeszów - Hilton Garden Inn Rzeszów. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Hotelowi Hilton Garden Inn Rzeszów.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 9/02/2018/LIFE

 

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie trzech prezentacji w programie PowerPoint dotyczących

1. Łączności ekologicznej w Karpatach

2. Roli i znaczenia zielonej infrastruktury dla człowieka

3. Kształtowania zielonej infrastruktury w gminie

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

TREŚĆ ZAPYTANIA: 9/02/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, iż w wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 9/02/2018/LIFE z dnia 22 lutego 2018 roku o przedstawienie oferty na:

Wykonanie trzech prezentacji w programie PowerPoint dotyczących: (1) Łączności ekologicznej w Karpatach, (2) Roli i znaczeniu zielonej infrastruktury dla człowieka oraz (3) Kształtowaniu zielonej infrastruktury w gminie w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach”.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę przedstawił Pan Marceli Ślusarczyk, ul. Górska 21, 42-425 Kostkowice. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Panu M. Ślusarczykowi.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 7/02/2018/LIFE

 

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

organizację szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz
Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Lokalizacja: Miasto Rzeszów (województwo podkarpackie), w obiekcie o standardzie obiektu czterogwiazdkowego.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 7/02/2018/LIFE

 

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 7/02/2018/LIFE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa niniejszym informuje o unieważnieniu bez podawania przyczyny zapytania ofertowego nr 7/02/2018/LIFE z dnia 13 lutego 2018 roku dotyczącego organizacji szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich realizowananych w ramach projektu „Green Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro.

Od decyzji Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/02/2018/LIFE

 

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

organizację szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz
Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Lokalizacja: Miasto Bielsko-Biała (województwo śląskie), w obiekcie położonym w promieniu 7 km od dworca PKP Bielsko-Biała Główna i o standardzie obiektu czterogwiazdkowego lub trzygwiazdkowego.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 6/02/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, iż w wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 6/02/2018/LIFE z dnia 13 lutego 2018 roku o przedstawienie oferty na:

organizację szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich realizowanego w ramach projektu "Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach NATURA 2000 w Karpatach".

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożył Hotel na Błoniach Sp. z o.o., ul. Pocztowa 39, 43-300 Bielsko - Biała. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Hotelowi na Błoniach.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/02/2018/LIFE

 

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

organizację szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz
Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

Lokalizacja: Miasto Zakopane (województwo małopolskie), w obiekcie położonym w promieniu 2,5 km od dworca PKP i o standardzie obiektu czterogwiazdkowego.

TREŚĆ ZAPYTANIA:  5/02/2018/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, iż w wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 5/02/2018/LIFE z dnia 13 lutego 2018 roku o przedstawienie oferty na:

organizację szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) gmin karpackich realizowanego w ramach projektu "Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach NATURA 2000 w Karpatach".

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyło Centrum Kongresowe Plus Sp. z o.o., ul. Tetmajera 35 lok. 14, 34-500 Zakopane. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Centrum Kongresowemu Plus Sp. z o.o.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/01/2018/GIS/LIFE

 

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Opracowanie geoportalu osadzonego w infrastrukturze Informatorium Karpackiego służącego do wizualizacji na mapie wyników inwentaryzacji zielonej infrastruktury oraz integracji informacji pozyskanej z zewnętrznych źródeł w tym zasobów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.”

TREŚĆ ZAPYTANIA: 1/01/2018/GIS/LIFE

FORMULARZ OFERTOWY: 1/01/2018/GIS/LIFE

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa zawiadamia, iż w wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 1/01/2018/GIS/LIFE z dnia 31 stycznia 2018 roku o przedstawienie oferty na:

Opracowanie geoportalu osadzonego w infrastrukturze Informatorium Karpackiego służącego do wizualizacji na mapie wyników inwentaryzacji zielonej infrastruktury oraz integracji informacji pozyskanej z zewnętrznych źródeł w tym zasobów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyło Globe IT Sp. z o.o. ul. Gżegżółki 11, 02 - 804 Warszawa. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz była zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Globe IT Sp. z o.o.

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2022