Poradnik kształtowania zielonej infrastruktury w Karpatach

12.01.2022

Poradnik

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym i wydanym w ramach projektu Poradnikiem kształtowania zielonej infrastruktury w Karpatach.

Poradnik składa się z trzech części:

· Zielona i błękitna infrastruktura – wprowadzenie – tłumaczącej, czym są zielona i błękitna infrastruktura, jaka jest ich rola dla przyrody i człowieka, jakie korzyści społeczno-ekonomiczne niosą;
· Kształtowanie zielonej i błękitnej infrastruktury w Karpatach – zawierającej charakterystykę i diagnozę przestrzeni przyrodniczej polskiej części Karpat, a także spojrzenie na kształtowanie zielonej i błękitnej infrastruktury w tym regionie z perspektywy różnych dziedzin działalności człowieka;
· Działania lokalne na rzecz kształtowania zielonej i błękitnej infrastruktury – przedstawiającej m.in. dobre praktyki, otoczenie prawne i narzędzia geoinformacyjne pomocne w kształtowaniu zielonej i błękitnej infrastruktury.

Kierujemy go do wszystkich zainteresowanych tematyką zielonej i błękitnej infrastruktury oraz jej właściwego kształtowania w celu zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz wspierania zrównoważonego rozwoju regionalnego, w tym przede wszystkim pracowników urzędów gmin, lokalnych grup działania, a także innych instytucji i organizacji mających wpływ na ochronę i właściwe użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz na lokalną politykę przestrzenną w polskiej części Karpat.

Publikacja w wersji do odczytu on-line znajduje się pod przyciskiem „Poradnik kształtowania zielonej infrastruktury w Karpatach” w prawej części strony.

Dostępna jest również do pobrania w postaci plików w formatach obsługiwanych przez czytniki książek elektronicznych (EPUB, MOBI oraz PDF) TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy do lektury, z nadzieją, że okaże się ona przydatna w Państwa działaniach podejmowanych w imię dbałości o nasze wspólne dobro: karpacką przestrzeń.

Fot. Krzysztof Haase

Zobacz również

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2024