OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU

Obszar realizacji projektu:

Polska część Karpat w zasięgu stosowania Konwencji Karpackiej, ze szczególnym uwzględnieniem gmin,
na których terenie znajdują się obszary siedliskowe Natura 2000.

 Mapa KK PL doLIFE lekka

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2024