LIFE Networking

W ramach projektu LIFE Karpaty Łączą - Zielona Infrastruktura realizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa prowadzimy działania mające na celu wymianę informacji oraz doświadczeń jak również nawiązywanie współpracy z projektami LIFE i z innymi projektami o podobnej tematyce.

Lista inicjatyw o tematyce zbliżonej do działań podejmowanych w ramach projektu LIFE Karpaty Łączą - Zielona Infrastruktura:

W ramach projektu LIFE Karpaty Łączą - Zielona Infrastruktura realizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa prowadzimy działania mające na celu wymianę informacji oraz doświadczeń jak również nawiązywanie współpracy z projektami LIFE i z innymi projektami o podobnej tematyce.

Lista inicjatyw o tematyce zbliżonej do działań podejmowanych w ramach projektu LIFE Karpaty Łączą - Zielona Infrastruktura:

6th National Platform Meeting of LIFE Projects

Spotkanie beneficjentów projektów współfinansowanych z unijnego Programu LIFE oraz wnioskodawców planujących ubiegać się o dofinansowanie z jego środków - wymiana dobrych praktyk i doświadczeń

Organizator: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Termin spotkania: 18-19.07.2019

Strona internetowa projektu organizatora: janowskie.rdos.lublin.pl/

Kampinoskie Bagna

Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska (LIFE12 NAT/PL/000084)

Instytucje realizujące: REC Polska, Kampinoski Park Narodowy, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Okres realizacji: 1.07.2013 – 30.06.2019

Termin konferencji: 8-9 maja 2019 (Leszno) – dr Monika Szewczyk (Centrum UNEP/GRID-Warszawa) uczestniczyła w konferencji końcowej projektu „Kampinoskie Bagna”.

Strona internetowa: www.kampinoskiebagna.pl

LIFE+ ForBioSensing

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych (LIFE13 ENV/PL/000048)

Instytucja realizująca (lider projektu): Instytut Badawczy Leśnictwa

Okres realizacji: 2014-2021

Termin spotkania informacyjnego: 15 lutego 2019 r. w siedzibie IBL

Strona internetowa: www.forbiosensing.pl

EcoCo LIFE

EcoCo LIFE Scotland - Implementation of integrated habitat networks to improve ecological coherence across the CSGN (LIFE13 BIO/UK/000428)

Instytucja realizująca (lider projektu): Scottish Natural Heritage

Okres realizacji: 2014 - 2018

Termin spotkania informacyjnego: Stirling (Szkocja), 6 grudnia 2018 - dr Piotr Mikołajczyk uczestniczył w konferencji końcowej projektu EcoCo LIFE, prezentując projekt LIFE Green-Go! Carpathians w ramach sesji "The benefits that connections to nature bring to people".

Strona internetowa: www.ecocolife.scot

Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu

LIFE13 NAT/PL/000038

Instytucja realizująca (lider projektu): Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

Okres realizacji: 2014-2018

Termin spotkania informacyjnego: 15 listopada 2018 r. Busko-Zdrój - w ramach IV Platform Meeting projektów LIFE.

Strona internetowa: http://life.pk.kielce.pl

FORUM CARPATICUM 2018

Forum Carpaticum - cykliczna konferencja organizowana co dwa lata w ramach sieci Science for Carpathians (S4C) grupującej instytucje naukowe i organizacje zajmujące się tematyką karpacką. Piąte Forum Carpaticum odbyło się w dniach 15-18 października 2018 roku w Egerze (Węgry), pod hasłem "Adapting to Environmental and Social Risk in the Carpathian Mountain Region".

W trakcie konferencji dr Piotr Mikołajczyk (Centrum UNEP/GRID-Warszawa - Koordynator projektu LIFE Green-Go! Carpathians) zaprezentował projekt oraz przeprowadził warsztat tematyczny pt. Geoinformation tools and spatial analyses for green infrastructure development in Polish Carpathians.

Strona internetowa: http://fc2018.hu

LIFE Climate CAKE PL

Instytucja realizująca (lider projektu): Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, KOBiZE

Okres realizacji: 2017 - 2020

Termin spotkania informacyjnego: 29.06.2018

Strona internetowa: http://climatecake.pl

HESOFF

Instytucja realizująca (lider projektu): Instytut Lotnictwa w Warszawie

Okres realizacji: 2014 - 2018

Termin spotkania informacyjnego: 29.03.2018

Strona internetowa: www.hesoff.eu 

LIFE Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody

Instytucja realizująca (lider projektu): Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Okres realizacji: 2016 - 2019

 Termin spotkania informacyjnego: 29.06.2018

Strona internetowa: http://projekty.gdos.gov.pl/masz-prawo-cele

Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy

Instytucja realizująca (lider projektu): Fundacja EkoRozwoju

Okres realizacji: 2016 -

Źródło finansowania: Program LIFE

Strona internetowa projektu: http://drzewa.org.pl/

DROGI DLA NATURY

Kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych

Instytucja realizująca (lider projektu): Fundacja EkoRozwoju

Okres realizacji: 2012 - 2016

Źródło finansowania: Program LIFE

Strona internetowa projektu: http://aleje.org.pl/pl/life

Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia

 Instytucja realizująca (lider projektu): Gmina Miasto Radom

Okres realizacji: 2015 - 2020

Źródło finansowania: Program LIFE

Strona internetowa projektu: http://life.radom.pl/

Misja Natura

 Instytucja realizująca (lider projektu): Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Okres realizacji: 2012 - 2017

Źródło finansowania: Program LIFE

Strona internetowa projektu: www.misjanatura.fwie.pl

Rzeki karpackie - czysta Natura 2000

 Instytucja realizująca (lider projektu): Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Okres realizacji: 2017 - 2019

Źródło finansowania: POIiŚ 2014-2020

Strona internetowa projektu: www.rzekikarpackie.fwie.pl

Karpacki Uniwersytet Partycypacji

 Instytucja realizująca (lider projektu): Stowarzyszenie Ekopsychologia

Okres realizacji: 2014-2016

Źródło finansowania: Program Obywatele dla Demokracji - fundusze EOG.

Strona internetowa projektu: https://ekopsychologia.pl/projekty/karpacki-uniwersytet-partycypacji/

OpenNESS - Operationalisation of Natural capital and Ecosystem Services: From concepts to real-world applications

 Instytucja realizująca (lider projektu): The Finnish Environment Institute (SYKE)

Okres realizacji: 2012 - 2017

Źródło finansowania: European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration

Strona internetowa projektu: www.openness-project.eu

Transgreen - Integrated Transport and Green Infrastructure Planning in the Danube-Carpathian Region for the Benefit of People and Nature

 Instytucja realizująca (lider projektu): WWF International Danube-Carpathian Programme

Okres realizacji: 2017 - 2019

Źródło finansowania: Interreg Danube Transnational Programme

Strona internetowa projektu: www.interreg-danube.eu/approved-projects/transgreen

Transboundary ecological connectivity - modelling landscapes and ecological flows

Instytucja realizująca (lider projektu): Institute of Geography, Slovak Academy of Sciences / Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Okres realizacji: 2017-2018

Źródło finansowania: Visegrad Fund

Strona internetowa projektu: http://www.geography.sav.sk/conskpl/

Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej

 Instytucja realizująca (lider projektu): RZGW w Krakowie

Okres realizacji: 2018 - 2020

Źródło finansowania: Fundusz Spójności Unii Europejskiej

Strona internetowa projektu: https://biala-tarnowska.org

Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty

 Instytucja realizująca (lider projektu): Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Okres realizacji: 2018 -2020

Źródło finansowania: POIiŚ 2014-2020

Strona internetowa: http://parseta.org.pl

REURIS Revitalisation of urban river spaces (Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych)

 Instytucja realizująca (lider projektu): Główny Instytut Górnictwa, Katowice

Okres realizacji: 2008 - 2012

Źródło finansowania: Interreg III b

Strona internetowa projektu: https://www.gig.eu/pl/projekty-miedzynarodowe/reuris

Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

 Instytucja realizująca (lider projektu): Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Okres realizacji: 2017 -

Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Strona internetowa: http://parseta.org.pl

 

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2019