EN

Zielona infrastruktura

Aktualności

 • Nowa publikacja Komisji Europejskiej na temat Programu LIFE
  W ostatnich dniach ukazała się kolejna publikacja Komisji Europejskiej na temat osiągnięć Programu LIFE i jego wkładu w ochronę środowiska i klimatu Europy.
 • Konferencja karpacka w Coltesti
  W dniach 25-28 listopada, w rumuńskiej miejscowości Coltesti, odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca monitoringu i ochrony dużych drapieżników w Karpatach - Conference on Large Carnivores Monitoring and Conservation in the Carpathians.
 • KONKURS - WYNIKI
  Przedstawiciele karpackich gmin, lokalnych grup działania i innych lokalnych organizacji pozarządowych realizowali swoje zadania w Konkursie na lokalne studium przypadku wraz z planem działań związanych z kształtowaniem zielonej infrastruktury. Komisja Konkursowa ogłosiła wyniki.
 • Co wiesz o zielonej infrastrukturze?
  W jakim stopniu zadrzewienia śródpolne mogą wyhamować prędkość wiatru? Jak bardzo pracowite są pszczoły? Po co nam mokradła? Zapraszamy do rozwiązania quizu! 

O projekcie

o-projekcie „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” (Karpaty Łączą - Zielona...

W galerii


Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2021