EN

Zielona infrastruktura

Aktualności

 • Co wiesz o zielonej infrastrukturze?
  W jakim stopniu zadrzewienia śródpolne mogą wyhamować prędkość wiatru? Jak bardzo pracowite są pszczoły? Po co nam mokradła? Zapraszamy do rozwiązania quizu! 
 • Filmy o zielonej infrastrukturze
  Filmowa impresja o zielonej infrastrukturze w Karpatach, a także seria edukacyjnych sekwencji filmowych w technologii rzeczywistości wirtualnej (VR) ukazujące poszczególne elementy zielonej infrastruktury - już dostępne!
 • Karpackie gminy opracowują projekty związane z zieloną infrastrukturą
  Trwa konkurs na opracowanie studium przypadku wraz z planem działań związanych z kształtowaniem zielonej infrastruktury. Termin złożenia prac upływa 31 października 2019 roku.
 • Aplikacja mobilna MAPUJ ZIELONĄ INFRASTRUKTURĘ
  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do ruszenia w teren i mapowania zielonej infrastruktury w swojej okolicy!

O projekcie

o-projekcie „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” (Karpaty Łączą - Zielona...

W galerii


Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2019