EN

Zielona infrastruktura

Aktualności

 • Filmy o zielonej infrastrukturze
  Filmowa impresja o zielonej infrastrukturze w Karpatach, a także seria edukacyjnych sekwencji filmowych w technologii rzeczywistości wirtualnej (VR) ukazujące poszczególne elementy zielonej infrastruktury - już dostępne!
 • Karpackie gminy opracowują projekty związane z zieloną infrastrukturą
  Trwa konkurs na opracowanie studium przypadku wraz z planem działań związanych z kształtowaniem zielonej infrastruktury.
 • Konferencja EcoCo LIFE
    Konferencja końcowa projektu EcoCo LIFE, Stirling (Szkocja) - 6 grudnia 2018 r.
 • FORUM CARPATICUM 2018
    W dniach 15-18 października 2018 r. w Egerze (Węgry) odbyła się konferencja Forum Carpaticum

O projekcie

o-projekcie „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” (Karpaty Łączą - Zielona...

W galerii


Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2019