KONKURS - WYNIKI!

KONKURS

na opracowanie studium przypadku wraz z planem działań związanych
z kształtowaniem zielonej infrastruktury

Konkurs prowadzony był w ramach projektu LIFE pn. Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach (LIFE16 GIE/PL/000648)

Jego celem było wspieranie współpracy i partnerstwa lokalnych interesariuszy gmin karpackich – przede wszystkim samorządów oraz lokalnych grup działania, przy udziale innych organizacji i podmiotów oraz mieszkańców – na rzecz właściwego zarządzania przestrzenią i kształtowania zielonej infrastruktury.

Praca konkursowa polegała na opracowaniu lokalnego studium przypadku wraz z planem działań na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury w celu zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych Karpat oraz wspierania zrównoważonego rozwoju regionu.

Zawiązanych zostało 14 Zespołów konkursowych. Termin złożenia prac konkursowych upłynął 31 października br. Złożonych zostało ostatecznie 9 prac konkursowych, które podlegały ocenie specjalnie powołanej Komisji Konkursowej.

REZULTATY KONKURSU

Na posiedzeniu w dniu 29 listopada br. w Krakowie Komisja Konkursowa dokonała ostatecznego podsumowania oceny złożonych prac konkursowych i wydała werdykt: wyłoniła 5 Zespołów Konkursowych - równorzędnych Laureatów Konkursu (w porządku alfabetycznym; w nawiasach: formalny skład Zespołu):

1. BIELSKO-BIAŁA (Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Biuro Rozwoju Miasta Bielsko-Biała, Stowarzyszenie "Olszówka").

2. ŁAPANÓW (Gmina Łapanów, LGD "Dolina Raby").

3. OCHOTNICA DOLNA (Gmina Ochotnica Dolna, Stowarzyszenie "Przyjaciele Doliny Dunajca).

4. WISŁOKA (Związek Gmin Dorzecza Wisłoki).

5. ŻYWIECKI RAJ (Gmina Łodygowice, LGD "Żywiecki Raj").

Ponadto, Komisja przyznała dotatkowe wyróżnienie Zespołowi SUCHA BESKIDZKA (Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Gmina Zawoja, LGD "Podbabiogórze").

Wszelkie pytania prosimy kierować do Organizatora:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa – Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
tel. (22) 840 6664
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

MATERIAŁY I DOKUMENTY DO POBRANIA


FORMULARZ PRACY KONKURSOWEJ został zamknięty w związku z upływem terminu zgłaszania prac.

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2020