Zapraszamy do udziału w konkursie!

KONKURS

na opracowanie studium przypadku wraz z planem działań związanych
z kształtowaniem zielonej infrastruktury

Konkurs prowadzony jest w ramach projektu LIFE pn. Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach (LIFE16 GIE/PL/000648)

Jego celem jest wspieranie współpracy i partnerstwa lokalnych interesariuszy gmin karpackich – przede wszystkim samorządów oraz lokalnych grup działania, przy udziale innych organizacji i podmiotów oraz mieszkańców – na rzecz właściwego zarządzania przestrzenią i kształtowania zielonej infrastruktury.

Praca konkursowa polega na opracowaniu lokalnego studium przypadku wraz z planem działań na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury w celu zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych Karpat oraz wspierania zrównoważonego rozwoju regionu.

Szczegółowe informacje o zasadach Konkursu znajdują się w Regulaminie (do pobrania poniżej). 

Uprzejmie informujemy, że przystąpienie do Konkursu nie wiąże się z podjęciem jakichkolwiek zobowiązań natury prawnej i/lub finansowej ze strony uczestniczącego podmiotu.

UWAGA: aktualizacja czerwiec 2019 r: termin złożenia prac konkursowych PRZEZ WSZYSTKIE ZESPOŁY KONKURSOWE (niezależnie od terminu zgłoszenia) upływa 31 października 2019 roku. Tym samym - aby ułatwić Państwu przygotowanie prac konkursowych - Organizator odstępuje od egzekwowania par. 5 pkt. 1 Regulaminu, tj. zapisów o maksymalnie 10-miesięcznym okresie przygotowywania pracy konkursowej oraz konieczności jej złożenia najpóźniej do 30 września 2019 r. Zaktualizowana wersja Regulaminu znajduje się w sekcji MATERIAŁY I DOKUMENTY DO POBRANIA poniżej. 

Wyniki planujemy ogłosić w końcu listopada 2019 r.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Organizatora:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa – Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
tel. (22) 840 6664
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

MATERIAŁY I DOKUMENTY DO POBRANIA


FORMULARZ PRACY KONKURSOWEJ został zamknięty w związku z upływem terminu zgłaszania prac.

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2019