FORUM CARPATICUM 2018

22.10.2018

 ForumCarpaticum 640

W dniach 15-18 października 2018 r. w Egerze (Węgry) odbyła się konferencja Forum Carpaticum

Forum Carpaticum to cykliczna (organizowana co dwa lata) konferencja grupująca przede wszystkim - choć nie tylko - przedstawicieli placówek naukowych i akademickich zajmujących się Karpatami, współpracującymi w ramach sieci Science for the Carpathians (S4C). 

W konferencji Forum Carpaticum 2018 uczestniczył Koordynator projektu LIFE Green-Go! Carpathians, dr Piotr Mikołajczyk. Oprócz prezentacji samego projektu, przeprowadził on z uczestnikami warsztat tematyczny pt. Geoinformation tools and spatial analyses for green infrastructure development in Polish Carpathians, pokazującego sposób inwentaryzacji i mapowania zielonej infrastruktury przy użyciu stworzonych w ramach projektu aplikacji mobilnej i geoportalu (przygotowanych na tę okazję wersjach angielskojęzycznych), jako dobrej praktyki kształtowania zielonej infrastruktury. W ramach sesji powitalnej pokazano także film o tradycyjnym pasterstwie – efekt wcześniejszego projektu UNEP/GRID-Warszawa.

Strona www Forum Carpaticum

Zobacz również

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2019