II Forum Samorządów Karpackich

07.09.2018

 SamaGrafika ZjazdKarpacki 1020x388

W dniach 28-30 września 2018 roku w Nowym i Starym Sączu oraz Rytrze odbył się  IV Zjazd Karpacki. Centrum UNEP/GRID-Warszawa było Partnerem Zjazdu, a także organizatorem jednego z jego wydarzeń: II Forum Samorządów Karpackich.

IV Zjazd Karpacki zorganizowany był przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓł oraz Związek Podhalan Odbywał się w 80. rocznicę Święta Gór w Nowym Sączu.

W programie Zjazdu znalazło się m.in. II Forum Samorządów Karpackich - kolejne już spotkanie samorządowców karpackich gmin, powiatów i województw.

Tematem wiodącym Forum była rola kapitału naturalnego jako istotnego elementu potencjału rozwojowego regionu Karpat. Program Forum przewidywał prezentację zagadnień dotyczących kształtowania zielonej infrastruktury w przestrzeni Karpat, wypowiedzi ekspertów oraz panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości. Udział w Forum był okazją do dzielenia się spostrzeżeniami, wymiany doświadczeń, jak również zacieśniania współpracy w zakresie efektywnego wykorzystania środowiskowego potencjału rozwoju dla zaspokajania aktualnych potrzeb rozwojowych oraz wzrostu jakości życia mieszkańców regionu.

Forum organizowane było w ramach projektu LIFE pt. "Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach", będącego jednym z wielu działań realizowanych od szeregu lat w Karpatach przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, wpisujących się w ideę „Karpaty Łączą” i wspierających wdrażanie w Polsce Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat.

 

PROGRAM FORUM

Zaproszenie oraz program Zjazdu

Zobacz również

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019