Za nami kolejne spotkanie networkingowe

04.07.2018

spotkanie LIFE 2

W dniu 29 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie poświęcone wymianie informacji nt. projektów LIFE realizowanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Celem spotkania było omówienie doświadczeń z realizacji projektów LIFE oraz dyskusja nt. możliwości współpracy w kontekście obecnych i przyszłych przedsięwzięć. W trakcie spotkania zaprezentowano główne założenia projektów oraz kwestie dotyczące praktycznych aspektów organizacji realizowanych w ramach obu przedsięwzięć LIFE działań projektowych (kurs nauki metodą na odległość „e-learning”, szkolenia stacjonarne oraz konkursy dla grup docelowych, kampanie informacyjne) oraz zarządzania projektem (sprawozdawczość, spotkania z monitorem KE itp.). W trakcie dyskusji skupiono uwagę na problemach w zakresie skuteczności docierania do grup docelowych (badanie ex-ante przeprowadzone w ramach projektu LIFE realizowanego przez GDOŚ) oraz ich aktywizowania do udziału w działaniach projektowych (certyfikacja ukończenia kursu/szkolenia, nagrody za udział w konkursie), elementy ewoluujące w trakcie realizacji projektu (m.in. wykorzystanie ikonografiki w działaniach informacyjnych, budowanie glosariusza pojęć prawnych ochrony przyrody, uwzględnienie środowiska architektów budowlanych jako grupy docelowej działań informacyjnych), jak również praktyczne aspekty realizacji zadań w drodze zamówień publicznych (dostawy usług i materiałów na rzecz działań projektowych).

Bliższe informacje nt. projektu LIFE Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody znajdują się pod adresem:

http://projekty.gdos.gov.pl/masz-prawo-cele

 

Zobacz również

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019