Projekt przedłużony do końca 2021 roku

25.11.2020

Przedłużenie projektu

Pragniemy poinformować, iż w związku z pandemią COVID-19, która uniemożliwiła nam terminowe zrealizowanie wszystkich działań zaplanowanych na 2020 rok (ostatni, według pierwotnego harmonogramu, rok trwania Projektu), Projekt został przedłużony o 12 miesięcy.

Nowy termin zakończenia Projektu to 31 grudnia 2021 roku.

Zobacz również

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2021