Nowa publikacja Komisji Europejskiej na temat Programu LIFE

15.11.2019

Publikacja KE Life tytuł

W ostatnich dniach ukazała się kolejna publikacja Komisji Europejskiej na temat osiągnięć Programu LIFE i jego wkładu w ochronę środowiska i klimatu Europy.

Bringing nature back through LIFE jest obszernym przeglądem projektów LIFE - zarówno już zakończonych, jak i wciąż realizowanych - które odniosły największe sukcesy, tak w „twardych” działaniach ochronnych, jak i w działaniach „miękkich”, mających na celu zwiększanie świadomości społecznej i zaangażowania rozmaitych podmiotów w ochronę środowiska. Publikacja pokazuje również funkcjonowanie Programu LIFE w ramach sieci Natura 2000.

Z satysfakcją informujemy, że projekt Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach został doceniony i znalazł się w publikacji jako przykład skutecznego działania na rzecz budowania świadomości potrzeby odtworzenia i zachowania ciągłości ekologicznej w polskiej części Karpat, poprzez właściwe kształtowanie zielonej i błękitnej infrastruktury.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją, a także odwiedzenia strony Programu LIFE, na której można znaleźć inne dotychczas opublikowane przez Komisję materiały nt. Programu LIFE w odniesieniu do bardzo szerokiego spektrum zagadnień – od różnorodności biologicznej, przez zazielenianie miast, energetykę, aż po unijną strategię dot. plastiku.

 

Program LIFE jest głównym instrumentem finansowym Unii Europejskiej poświęconym współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Więcej informacji o Programie: https://cinea.ec.europa.eu/life_en (strona w języku angielskim) lub http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/ (na stronie polskiej instytucji zaangażowanej w realizację Programu LIFE w Polsce poprzez m.in. współfinansowanie projektów LIFE - tj. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

 

Zobacz również

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2021