Konferencja karpacka w Coltesti

02.12.2019

Konferencja Rumunia

W dniach 25-28 listopada, w rumuńskiej miejscowości Coltesti, odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca monitoringu i ochrony dużych drapieżników w Karpatach - Conference on Large Carnivores Monitoring and Conservation in the Carpathians.

Konferencję połączono ze spotkaniem Grupy Roboczej Konwencji Karpackiej ds. Różnorodności Biologicznej.

Specjalista Centrum UNEP/GRID-Warszawa, dr Piotr Mikołajczyk, wystąpił z prezentacją zatytułowaną Deployment of green infrastructure as a means to maintain ecological connectivity in the Carpathians, dotyczącą kształtowania zielonej infrastruktury na rzecz zachowania łączności ekologicznej w Karpatach. Podkreślił rolę zachowywania przestrzeni, umożliwiających przemieszczanie się lokalnej fauny - zarówno dla zachowania różnorodności biologicznej w Karpatach, jak i równowagi między człowiekiem a środowiskiem na tym obszarze.

55% łącznej powierzchni Karpat leży na terytorium Rumunii, zajmując jednocześnie niemal połowę powierzchni tego kraju, oddzielając historyczny Siedmiogród od Mołdawii i Wołoszczyzny.

Program konferencji można znaleźć tutaj.

Rumunia1

Rumunia2

Rumunia3

Zobacz również

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2020